Mitől más a karma asztrológus? Attól, hogy a felállított születési, vagy ettől eltérő időpontra vonatkozó horoszkóp elolvasásakor mindig figyelembe veszi a karma pozitív vagy negatív terheléseit. Régebbi cselekedeteink következményei jelen állapotunkat befolyásolják, és a karma asztrológus épp erre hívja fel figyelmet amikor emlékeztet a feladatainkra. Be kell látnunk, akad olyan eset, amikor a múltból visszaköszönő hatás döntően érvényesül egy adott időszakban. Keleti bölcsesség ezt úgy fogalmazza, hogy megszokott nyüzsgésünk helyett a nem cselekvés idejét is érdemes elviselni. Karma asztrológus tanácsa is ekként szól. A bekövetkező eseményekkel a karma asztrológus éppúgy foglalkozik, mint a tisztán hagyományos, ám az elsődleges cél mindvégig az önismeretre vezetés. A kérdezőnek (tanulónak) érdemes mielőbb megértenie, hogy a karma asztrológus nem akar jövendölni, bármivel áltatni, hanem a bennünk rejlő dolgokat bemutatni. Múltunk feltárásával érthetővé válnak mostani kudarcaink, vagy épp sikereink, valamint a legtöbbször előforduló, de mindig nehezen beismert tévedéseink okai. Mondhatni, alig van ennél közvetlenebb ajándék abban a munkában, amit önmagunk megismerésére, képességeink elfogadására földi életünk során végzünk.
Életünk összebogozott csomójának kioldásához igénybe vehetjük karma asztrológus segítségét. Azt azonban illik eszükben tartani, hogy nem csak lelki támogatás, mivel az értelmünket is alaposan megleckézteti. A karma asztrológus módszere visszanyúlik a múltunk rejtett rétegeibe, hogy a mának jelenségeit megérhessük. Elsődleges mindig az önismeretre való felhívás, majd ennek megértésével önmagunk elfogadása. Kétségek és kibúvók nélkül,. Amíg a belátás csupán megjátszott, a megoldandót kerülgetjük, a karma asztrológus nem adhat választ arra, aminek tőlünk kell érkeznie. Nyíltszívű, őszinte hozzáállásunk a tudatalattiba rejtettek nyitja. A karma asztrológus épp az eligazodás, pontosabban a megértés terén működik igazán eredményesen. A horoszkóp (órakép) kifogástalan elolvasása komoly szakértelmet igényel, továbbá kellő beleélést. A ráhangolódás,megérzés a karma asztrológus munkájában, de még a kérdezőnél is alapkövetelmény. Összehangolódás, együttműködés hiányában ugyanis csak száraz közléssé silányulhat karma asztrológusunk erőfeszítése. Régi korok gyógyító táltosai, tanító mesterei mindig érzékelésük alapján indították el a felmerült gondok, nehézségek, nem ritkán betegségek vizsgálódását. Ha megérjük a lelki hozzáállás lényegét, akkor a testi következmények már világossá válnak.

 
Intenzív asztrológia tanfolyam:  (hetente 1 modul)