Az asztrológia tanulása nem könnyű, mert már az alapfogalmak megtanulása is analóg megközelítést igényel. A csillagok, bolygók nem csupán tudományosan értékelhető égitestek, hanem immár jól behatárolt szimbólumok. Ezért nem lehet a kísérletekkel igazolható tudományokkal összevetni az asztrológiát. A jelképek mutatnak, közelítenek, hasonlítanak, mintha bölcs példabeszédeket hallgatnánk. Egyének, valamint különböző közösségek számára egyaránt. Itt már arra is ráláthatunk, hogy az egyénnek meg kell találnia önmagát, hogy valóban élni tudjon.
Az emberiség szellemi megnyilvánulásai, sőt lelki rezdülése látszólag többfélék, ám ebben sok a tévedés. Épp az asztrológiai tanulás útján találkozhatunk a közös emberi tudat létezésével, az általános emberi törekvéssel. Nagy megkönnyebbülés lehet azt megtudni, hogy az asztrológia megtanulásához nem kell különleges képesség, kiugró tehetség, kitartó munka viszont annál inkább.